Initiativer

Beskyt vores hav nu!

🟡 I forbindelse med havplanen for Danmark, arbejdes der for at naturen minimum får 30 % af havarealet fredet.